سازمان فضایی (نقشه)

سازمان فضایی (نقشه)

نقشه در حالت کلی از بخش های زیر تشکیل یافته است:

جعبه لایه ها که امکان تعریف انواع لایه های رستری و برداری (لایه های پایه و لایه های رویی)،  فعال سازی و نمایش لایه های دلخواه بر روی نقشه و امکان تغییر اسلوب نمایش یک لایه را فراهم می سازد.

تصویر پایین نمایشی از لایه های پایه و لایه های رویی را ارائه می دهد.

 

 

با انتخاب لایه های دلخواه ،لایه  بر روی نقشه نمایش داده می شوند. 

جعبه لایه ها 

در این قسمت می توان علاوه بر مشاهده لایه های پایه ،لایه های رویی را نیز با انتخاب گره و گروه آنها مشاهده کرد.

جعبه ترسیم 

جعبه ترسیم که امکان ترسیم انواع مختلف اشکال همچون چندضلعی، نقطه، خط، دایره و مستطیل را  بر روی نقشه فراهم می کند. ترسیم به صورت دستی یا از طریق رسم نقطه و یا با وارد کردن فایل هایی با فرمت geojson,kml,gpx,wkt امکان پذیر است.

جعبه ترسیم

تقسیمات کشوری 

در تقسیمات کشوری ترسیم تقسیمات کشوری با قابلیت انتخاب به صورت سلسله مراتبی از سطح کشور تا سطح روستا امکان پذیر می باشد.

کافیست با استفاده از لیست های کشویی تقسیمات مورد نظر را انتخاب نموده و نتیجه را بر روی نقشه مشاهده کرد.

تقسیمات کشوری

 

 

ارسالی من تکمیل شده برگشت