عودة

ابزار نقشه 2


این ویدیو شامل آموزش بخش های جستجوی عارضه ها و ابزارهای روی نقشه و ابزار قسمت ماژول ها شامل درنبرود،راهنمای لایه ها،اندازه گیری و سایر ابزار ها می باشد.


ویدیوهای آموزشی: زیرساخت داده مکانی

النسخة 1.0