داشبورد مدیریتی

 

داشبورد مدیریتی

در صفحه نخست ،بعد از ورود به سامانه در سمت راست پنجره روی شکلک "تارگاه من " کلیک کنید و وارد پنجره بعدی می شویم که  شامل دو تب کارتابل و سازمان فضایی می باشد.

کارتابل

این بخش دارای  میزکار است که شامل  ابزارهای پیام رسان و همچنین گروه ابزارهایی شامل ابزارهای محتوایی،ابزار محتوایی،تحلیل های هوش سازمانی،تحلیل های هوش ،زیر ساخت داده های جغرافیایی،فعالیت،نقشه

می باشد.

سازمان فضایی

این بخش دارای سه قسمت جعبه لایه،جعبه ترسیم,تقسیمات کشوری می باشد.

ودر قسمت راست صفحه می تواناز ابزارهای نقشه  نیز استفاده نمود.